website design software

Mosińsko - Puszczykowskie
Kurkowe Bractwo Strzeleckie
im. dr Tadeusza A. Jakubiaka

6 lutego 1997 w Hotelu Morena w Mosinie reaktywowano bractwo kurkowe w Mosinie.

 

    Fundatorzy sztandaru:

    Jerzy Boruczkowski
    Jan Klauza
    Piekarnia Limaro
    Zenon Mańkowski
    GBS Mosina
    Gmina Mosina
    Miasto Puszczykowo
    Marianna Rembowska
    Jan Siejak
    Krzysztof Smoleński
    Dorota Strzelecka
    Eugeniusz Szymczak
    Barbara i Krzysztof Zimmer

 

  Sztandar wykonano w pracowni Małgorzaty Grzelak w Poznaniu .